angle-border-white

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik van de lezer. IRRUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele genomen acties op basis van deze informatie.

Noch de informatie op deze Website, noch enige andere informatie die op aanvraag is verzonden, zal als een totstandkoming van een contractuele relatie tussen IRRUS en u worden beschouwd.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze Website verstrekte informatie, kan IRRUS niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door IRRUS beheerst, gemaakt en/of onderhouden. IRRUS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

IRRUS behoudt zich het recht voor de informatie, producten of diensten die op deze Website zijn vermeld, op elk moment te wijzigen of te actualiseren zonder voorafgaande aankondiging. Op elke relatie die voortkomt uit deze informatie is Nederlands recht van toepassing.

Nederland is de exclusieve plaats van jurisdictie voor elke handeling of andere juridische procedures tegen IRRUS, die voortkomen uit of in verband staan met de informatie op deze Website.